Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu 2014

Bude ako nebolo

Obraz
Martin Oscity a Peter Marček – Bude ako nebolo      „Krása je božského pôvodu. Tvorba a umenie zjemňuje ľudskú dušu a robí ju viditeľnou. Kto sa raz napojil na túto kozmickú silu nemôže ináč ako slúžiť kráse a pomáhať pretvárať tento svet. Preto milujem umenie.“ Krédo Martina Oscityho, ktoré výborne vystihuje celú výstavu.       Výstava autorov Martina Oscityho a Petra Marčeka v Galérii u anjela  v Kežmarku ponúka návštevníkom bohatý duchovný svet a inšpiratívnu  maľbu. Umelecké východiská  majú podobné, ale vizuálne prevedenie je svojské, autentické a odlišné, pričom sa navzájom komplementárne dopĺňajú. Sen spojený s realitou, lákavý a mystický, inokedy vábivo  erotický. Zhodujú sa v tom, že sny sú omamné a také sú aj umelecké výtvory oboch autorov. Martin Oscity osciluje medzi snom a realitou. Realistická maľba nás drží pri zemi a zobrazovaná vízia nás dvíha do nadpozemských výšok. Vznášame sa spolu s ním niekde medzi nebom a zemou, plníme si tak naše sny o l

Dušan Grečner

Obraz
DUŠAN GREČNER  „ Umelecká tvorba je formou rozmýšľania. Je to ponuka možných odpovedí na základnú otázku. „ Tak znie umelecké krédo Dušana Grečnera, ktorý vystavuje výber zo svojej celoživotnej grafickej tvorby v Galérií u anjela v Kežmarku. Dušan Grečner  je autorom, bádateľom, vedecký prístup ku grafike či maľbe  potvrdzuje aj  súborom diel pod názvom „Skúmanie“  :  Skúmanie živlu, Skúmanie paradoxu, Skúmanie artérii, Skúmanie vážnosti. Tento takmer vedecký ,hlboko metodologický prístup vychádza z racionálnych,  logických záverov a systematického pozorovania. Zároveň dáva dostatok priestoru fantázií  a imaginácií. Takmer stovka kvalitných ilustrácií detskej aj svetovej tvorby svedčí o trvalom očarení a spojení  literatúry a ilustrácie. Potvrdzuje známu pravdu o vysokej kvalite Hložníkovej a Brunovského grafickej školy.  Knihy a ilustrácia sa stali jeho celoživotnou láskou.  S renesančnou zvedavosťou a zanietením skúma kostru koňa, vtáka, ryby, ale aj

Robert Bielik

Obraz
Robert Bielik Vysoké Tatry sa objavujú v slovenskom výtvarnom umení už pár storočí. Pre súčasné umenie ich znovu objavil Robert Bielik. Nosnou témou malieb nie je len príroda. Hľadá v nej stopy človeka  a človečenstva v nás. Čistota a majestátnosť hôr pôsobia na prvý pohľad dojmom hlbokého pokoja. Po hlbšom preskúmaní cítime znepokojujúce vibrácie, s množstvom otázok a paradoxných výpovedí. Príroda v jeho stvárnení  má neuveriteľnú silu katarzie. Nevytvára len scénu, pozadie, kulisu života, ale ide o hlbokú symbiózu s bytím človeka. Hory v podaní R.Bielika nadobúdajú ľudský rozmer. Tieto obrazy evokujú niečo čo v súčasnosti pôsobí ako zakázaná návyková látka - harmóniu, pokoru a ticho. Sú absolútnym protipólom módnych obrazov, ktoré doslova atakujú diváka, revú na neho svoje otrepané banality, ktoré už nikoho nešokujú. Zároveň pripomína osobnosť Ladislava Medňanského, ktorý žil a tvoril v tomto regióne po Tatrami. Celá výstava tak vyznieva ako pocta Tatrám a L. Medňanskému.

Nikolaj Fedkovic - aristokrat maľby

Obraz
Nikolaj Fedkovic – Aristokrat maľby. Unikátna tvorba autora presvedčí každého, že klasická maľba má stále čím osloviť aj náročného diváka. Očarí Vás premyslenou ľahkosťou a štruktúrou maľby, nezabudnuteľnými príbehmi, šarmom a leskom starého sveta. Láskavý humor, noblesa a tichý úsmev na perách budú vo Vás vibrovať ako nezabudnuteľná spomienka na tento vizuálny zážitok. Maľba Nikolaja Fedkovica je inšpirovaná holandskou žánrovou maľbou 17.storočia, gotickou tabuľovou maľbou, Lipskou školu – magickým realizmom  Wernera Tübke a ruskými autormi miniatúr. Na základe jej dokonalej znalosti, umeniu kaligrafie, miniatúrnej maľby, priestorovej a iluzívnej maľby namiešal výbušnú zmes , ktorá exploduje na plátne a intenzívne zasahuje oko diváka. Nadmieru originálnym rukopisom vrstvením lazúr a štruktúr vzniká jemné chvenie, akoby istý stupeň nedokončenosti a otvorenosti . Umelec využíva vyvážene abstraktné aj realistické prvky. Stvoril svoj vlastný estetický aj etický kánon. Kultivovanos
Obraz
Pod názvom Anjel a žena vystavuje v Galérii u anjela Xénia Bergerová výber zo svojej tvorby.  Znie to lákavo ezotericky, ale pritom je za tým oveľa viac. Figúra aj nefigúra, vypovedané aj nevypovedané. Základným  kánonom je farba, tomu  podriaďuje všetko. Doslova nás zhypnotizuje výbušnou farebnosťou, ultramarínová modrá sa stáva jej osobnou značkou. Výrazná , zmyselná, občas zarážajúca a nevyspytateľná ako všetky ženy. Farba, ktorá vie fascinovať, pritiahnuť, ale často aj odpudiť diváka. Farba je ten úžasný fenomén vyjadrujúci podstatu obrazu tejto autorky. Čisté farebné tóny zapôsobia na sietnicu diváka emotívnym dojmom. V kombinácii s jednoduchými líniami sa Vám  jej rukopis ľahko vryje do pamäti. Nebude to náhoda, že autorka svoje základné myšlienkové postuláty formulovala v diele, ktoré nazvala Malý príbeh farby. A preto je namieste malá konfrontáciu s jej výtvarným svetonázorom. „V maliarstve sa stáva farba stavivom obrazu a významnou  súčasťou jeho organizmu. On
Obraz
OKOM O ČOM V unikátnych priestoroch Galérie Encián vystavuje výborný slovenský textár a maliar Vlado Krausz výber zo svojej tvorby. Jej podstatou sú hra a radosť z bytia. Neokázalá, nevtieravá, ale výrazná a dynamická je jeho maľba. Mikrosvet vznikajúci takmer denníkovou formou. Vlado vníma rád veci po svojom inak odlišne. Dáva divákovi jasne najavo, že treba využívať väčšiu časť mozgovej kapacity ako je to zvyčajne. A tým nám zároveň odpovedá aj na naše životné otázky. Maľuje a zaznamenáva príbehy obyčajné až  banálne. V jeho vizuálnom a mám silné podozrenie, že aj skutočnom živote je to tak. Zdanlivo malé bezvýznamné veci menia  sa na veľké témy ako sú smiech, radosť, úprimnosť, priateľstvo a samozrejme láska. Všedné veci povyšuje na umenie. Volské oko sa premení na stôl okolo ktorého sedí rodina. Autorova umelecká výpoveď tematicky osciluje  v dvoch polohách. Zobrazenie miesta a mesta , kde žije. Kežmarok jeho zákutia, nové pohľady na staré uličky,  pohľad na  červené strec

Ján Ťapák - Bojovník

Obraz
„ Mix klasiky a modernosti, spirituality, modlitby a poézie, ktorý spôsobuje emotívnu silu, jedinečnú a originálnu.“ - kritik a žurnalista  Giuseppe Salvioni. Bronzové plastiky Jána Ťapáka majú svoje korene v mýtických a antických hrdinoch. Jeho tvorbu definuje silná spiritualita, čerpajúca z nekonečných zdrojov mytológie. V každom z nás objavuje iskru Prometea. Takéto umelecké artefakty neslúžia len ako dekoratívne predmety.  Pobádajú k zamysleniu a úvahám o ľudskej existencii, o morálke, etike, hrdinstve a službe vyšším ideálom. Výrazný robustný rukopis , vzrušujúce príbehy bojovníkov  a hľadačov  ľudského šťastia zaujali divákov v mnohých európskych krajinách. Postavy samurajov, Prometea, figúra balansujúca na chrbte býka pripomínajú  naše súkromné boje, výhry a prehry, do ktorých sa každodenne púšťame.  Naše vlastné hľadanie rovnováhy a cesty za  šťastím. V jeho bojovníkoch nejde o citáciu a reinterpretáciu  starých pojmov a diel. Je to plnokrvná inšpirácia posunutá do mod