Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu máj, 2013

Jankovič - Macho

Obraz
Jozef Jankovič / Palo Macho Galéria u anjela v Kežmarku predstavuje širokej verejnosti dve výnimočné osobnosti slovenského umenia. Výstava potrvá do 17.07 2013 Dvaja autori – dva životy, dve svojbytné osobnosti . Niekde uprostred vznikol priesečník dvoch veličín. Obaja autori sú natoľko vyprofilovaní, znalí veci, jedineční, že si mohli dovoliť tento experiment ku prospechu veci obidvoch zúčastnených . Jednoduchosť až strohosť zbavená  sentimentu a balastu,  priame smerovanie k podstate  veci, k jadru .  Návrhy Jozefa Jankoviča  Palo Macho obrazne i reálne pretavil do skla. Na sklenených tabuliach defilujú ľudské torzá. Až fyzicky bolestne cítite ako nás život dokáže zomlieť, premeniť, poudierať, skopnúť z piedestálu pohodlného bytia. Na druhej strane viete, že po každom páde nasleduje opätovné pozviechanie sa, vstanie a vykročenie. Ľudské ruky Jozefa Jankoviča sú výkričníkmi ľudského osudu. Udierajú nás do očí a kričia o pomoc. Definujú naše každodenné vzkriesenie.