Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu marec, 2016
Obraz
Peter Sojka - Po stopách     Peter Sojka je neobyčajne obyčajný maliar. Technika vrstvenia lazúr je časovo náročná a preto oslovuje len málo súčasných mladých maliarov. Trpezlivé vrstvenie jemných lazúr –  prináša však zvláštny výsledok, podobný prácam starých majstrov.  Autora fascinuje okrem iných súčasných aj starých majstrov predovšetkým dielo Diega Velasquéza. Parafráza jeho Venuše je nádherná paralela umiestnená a realizovaná v našom časopriestore. Obdiv k Velasquézovi určujú isté spoločné prvky. Veď aj on rád maľoval témy všedného dňa, v láske k portrétom nachádzame obsahovú a formálnu súvislosť, krajina vymykajúca sa zaužívanému spôsobu maľby. Čaro obrazov, ktoré doslova nevieme datovať vystihuje krajina. Stratila jeden z dôležitých rozmerov, čas. Bezčasá sa stáva nadčasovou, splýva sen a realita, odraz vo vode je rovnako reálny ako realita sama. Na tejto maľbe sa dá najlepšie vypozorovať jedna z tendencií, spôsobu maľby autora. Detailná, prepracovaná s hladkým