Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu február, 2016
Obraz
Zden ě k Hošek - Mystérium Tatier Sochár, medailér, všestranne zameraný maliar. Vo svojej výtvarnej tvorbe sa venuje rozličným odborom: sochárstvo, komorná plastika, medaily, reliéf, portrétna tvorba, figurálna plastika, monumentálna plastika. Obľúbené materiály: bronz, porcelán, keramika. Striedavo sa venuje najrôznejším výtvarným technikám: akvarely, olejomaľba, kresba, maľba na porcelán, lavírované veľkoplošné kresby a kombinované techniky. Realizoval monumentálne diela, pamätné tabule, získal celý rad ocenení. Tento takmer renesančný majster v zmysle širokého univerzálneho zamerania ma očaril svojimi akvarelmi. Ich subtílna jemnosť je protiváhou robustného trojrozmerného sochárskeho sveta. Akvarel je náročná technika vyžadujúca istú ruku výborného kresliara, pozorné oko, zmysel pre detail a sústredenú pozornosť, kde sa neodpúšťa žiadna chybička. A kvarely dokazujú autorov cit pre farebné valéry, jemné nuansy a zmysel pre improvizáciu v tejto mimoriadnej technike.