Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu september, 2018
Obraz
NIKOLAJ   FEDKOVIC –   Dotyk   večnosti Tak ako je Paríž večné mesto, nazvali sme výstavu Nikolaja Feďkoviča "Dotyk večnosti". Jeden výtvarník o obrazoch Nikolaja Feďkoviča povedal, že je to biblia. Aké krátke výstižné vyjadrenie s ohromnou silou a hlbokým presvedčením o kvalite, intenzite, rozmanitosti a hĺbke diela. Nikolaj Fedkovič   je nevšedným zjavom na európskej aj slovenskej výtvarnej scéne. Európsky rozmer autora aj jeho diela je priam hmatateľný. Charakteristické pre neho je doslova bytostné vnímanie histórie prostredníctvom vlastného osudu. Dátum a miesto narodenia (Užhorod, ČSR, 13.5.1945) predurčili mnohé v živote autora. Najprv útek otca (významného mostného inžiniera) z Užhorodu po odčlenení Podkarpatskej Rusi od Československa. Vtedy hrozilo celej rodine vysťahovanie na Sibír. Neskôr odchod na Slovensko do Michaloviec, kde žili ostatní príbuzný. Niektorých členov rodiny už nikdy v živote nevidel. Ako reakciu na doživotné odlúčenie rodiny Feďkovičov
Obraz
Ján Zoričák - Posol svetla Výstava Jána Zoričáka v Kaštieli v Smižanoch je odrazom vrúcneho vzťahu autora k celému Spišu.   K regiónu odkiaľ pochádza a neustále sa vracia zo svojho dlhoročného pôsobiska vo Francúzsku . Osobne alebo aspoň prostredníctvom svojich diel. Prezentuje výber z tvorby za posledných 10 rokov. Diela sú zapožičané z významnej súkromej zbierky a priamo z ateliéru autora. Ján Zoričák sa stal doslova fenoménom.   Synonymom pojmu slovenské a svetové.   Je nielen originálny   výtvarník a umelecký sklár, ktorý vo svete získal ohromné renomé a uznanie. Dokázal pozdvihnúť umeleckú úroveň prizmatického skla v Európe. Stál pri zrode špecializovaných galérii, zameraných na zbierky umeleckého skla.   Sklársky velikán,   velikán európskeho ateliérového skla. To je len zopár titulov z tlače. Nositeľ najvyššieho Francúzskeho štátneho vyznamenania „Rytierského rádu za umenia a literatúru“ a rovnako   nositeľom   vysokého slovenského štátneho vyznamenania – „Pribinov