Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu máj, 2015
Obraz
Ján Berger – Esencia farby  Kultivovaný, jemný, citlivý človek, dlhoročný profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, umelec, ale aj organizátor vynikajúch výstav.  Maliar,  ktorý rozpútava  na plátne farebnú smršť. Hovoríme o vynikajúcom koloristovi. Vášnivo a nekompromisne diktuje farbám tvar, smer, intenzitu, prítomnosť a neprítomnosť,  vzájomné vzťahy. Bodky, čiarky, fľaky, škvrny, premaľby, podmaľby, chvenie – vibrácie. Základný princíp maľby tvoria vrstvy, vrstevnice. Najviac obstojí porovnanie s prírodným javom erupciou sopky, keď nová vrstva lávy vytvára nové a nové tvary, farby, štruktúry. Zvláštna, jedinečná, osobitá a svojbytná je Bergerova farebnosť. Nedá sa jednoducho popísať, ale na druhej strane je rýchlo a ľahko rozoznateľná. Má v sebe úžas nad javmi tohto sveta. Niekedy je dôležité kto z akého hniezda pochádza, tie k korene pôvodu, vlásočnice, tenké nitky spájajúce nás s detstvom a rodiskom, formujú naše postoje, názory, zažité skúsenosti. V prípa