Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu február, 2018
Obraz
MILINA ZIMKOVÁ a NORBERT KELECSÉNYI Manželský a umelecký pár, kde vládne vzácna symbióza. To je dvojica vystavujúca výber z poslednej tvorby v Galérii u anjela. Každý z nich má svoj vlastný autentický svet, kde si navzájom nekonkurujú, ale podporujú sa a spoločne rastú. Panuje tu vzácna zhoda. To neznamená idyla, ale vzájomné pochopenie a synergia.   Odveké puto a protiklad mužského a ženského princípu. Milina – vystavuje cyklus akrylov spolu s grafickými listami. Základnými motívmi sú očarenie prírodou, ľudovou slovesnosťou, starými mýtmi či rozprávkami.   Poučenie zo študijných pobytov v Cité v Paríži, štúdia v Grécku, cesty po Európe od ďalekého severu po Moskvu. To všetko sa odráža v jej tvorbe. Tak ako z ľadovca vidíme len malú časť a zvyšok je ponorený pod hladinou, toľko impulzov a skúseností   ovplyvnilo   Milinu natrvalo. Otcov ateliér, maľby Vladimíra Kompánka, ktorému vytvorila celý cyklus Pocta Kompánkovi. Nemohlo to byť inak, odrazu vznikli Fašiangy doslova v nov