Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu november, 2015
Obraz
KATARÍNA  VAVROVÁ - Marína a iné múzy „Je šťastný na svete ten, koho milujú Múzy“ hovorí sa v Homérskych hymnoch. Sládkovičova Marína patrí k najkrajším opusom slovenskej ľúbostnej poézie. Príznačný názov Marína a iné múzy, napovedá, že odveká inšpirácia básnikov, spisovateľov a maliarov žena , motivovala aj autorku k vytvoreniu cyklu vystavovaných diel. Diela Kataríny Vavrovej vťahujú diváka priamo do príbehu, zasnenej krajiny-nekrajiny.  Ženská figúra sa zvyčajne nachádza v krajine pokory a ticha. Múzy majú nezameniteľnú poetiku, pobádajú nás na tichý dialóg s autorkou .Marína nie je len symbolom najvrúcnejšieho ľudského citu – lásky. Marína je múzou básnikov aj maliarov. Je synonymom ženy krásnej aj trpiacej, života samotného. Aká bola Marína ?  Marína bola talentovanou ženou, jej skice a štúdie kvetov, ktoré sa zachovali v zbierkach SBM (slovenské banské múzeum) dokazujú jej výtvarný talent a všeobecné znalosti z oblasti filozofie, etiky, náboženstva, gréckej a rí