Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu 2016
Obraz
ONDREJ ZIMKA - Vynálezca leteckého dňa V Galérii u anjela rozkvitli obrazy Ondreja Zimku všetkými farbami, hýria ako pestrofarebné horské lúky. Sú rovnako voňavé  a nespútane krásne. Je viac než isté , že hneď po narodení ho očarovala lesná víla alebo sudička, aby  ho navždy pripútala ku Kysuciam.  Vyznáva sa , že „Myseľ – neviditeľné puto nás ako pupočná šnúra spája s miestom, kde sme bosou nohou vstúpili na svet.“ Žiaden iný materiál nevyhovuje tak autorovmu naturelu ako drevo. Drevo a všetko drevené sa stalo magnetom pre pokrytie farbami a navrstvenie príbehov. Mnohé obrazy vyzerajú akoby si na nich vylámal zuby aj zub času. Ohlodané, povyrezávané, s nepravidelnými okrajmi. Drevené okná, dvere, okenice, dlhé neforemné kusy akoby vytrhnuté z plota aj z kontextu. Poničené a zvráskavené vypovedajú o svojom drevenom osude. Letokruhy sa menia na vrásky , madony šibalsky žmurkajú  borovicovými očami. Ženy a bohyne, bez presných vymedzení, hraníc a deliacich čiar splývajú
Obraz
Dušan Polakovič - Obyvateľ mestskej džungle Výstava v Galérii u anjela je poctou nedávno zosnulému autorovi Dušanovi Polakovičovi, ktorý svojou tvorbou rozdával radosť, smiech, úsmev a dobrú náladu. Čierno biely svet grafiky hýril postavičkami, odkazmi na historické plátna Dürrera, Leonarda da Vinciho a ďalších starých majstrov, pričom vždy dokázal iróniou, satirou a humorom zaujať a pobaviť diváka. D. Polakovič bol vždy mestský človek, skôr ako sa začali vymýšľať prívlastky s predponou Urban.  Obdiv k Bratislave vyjadril vo veľkoformátových grafikách Sonáta pre Staré mesto, Na krásnom modrom Dunaji, Malý výlet vo veľkom meste a množstve malých exlibrisov. Stal sa vyhľadávaným tvorcom exlibrisov v európskom meradle a ich počet sa priblížil k stovke. Tématicky sa rozbiehal do šírky, aby nás prekvapil  architektonickými výmyslami a finesami. Pripomenie nám bájneho Daidala a Ikarosa v nezabudnuteľnom postmodernom prevedení a mierne ironicky parafrázuje vlastné pády a vzle
Obraz
DANIEL BRUNOVSKÝ V Galérii u anjela vystavuje Daniel Brunovský svoje maľby, koláže, grafiky a keramické objekty. Slovo Melanchólia nadobúda v nich hmatateľný rozmer. Jemný smútok a zvláštny stupeň osamelosti sa nám vkráda do duše. Clivosť, nostalgia, samota, ovláda  krajinu plnú našich vlastných tieňov. Brunovského planétou je mesiac, aj keď ho nevidíme, cítime jeho permanentnú prítomnosť, svit.   Túlame sa mýtickými krajinami a podvedome vnímame ich  prastaré príbehy. Noční chodci sú pútnici na ceste. Hviezdna obloha je ornament a zároveň mapa, navigácia pre moreplavcov.  Rád nám rozprestiera nebeskú oblohu ako koberec, aby sme kráčali po hviezdach nevedno kam. Ikonické bytosti - panáčikovia defilujú na ceste k neznámym métam. Charakteristický je často sa opakujúci motív architektúry, fiktívne mestá, barokové a tajomné megapolis. Barok je silným inšpiračným zdrojom. Jeden z obrazov je voľnou reinterpretáciou nizozemskeho maliara Petrusa Christusa. Rovnako tu ob
Obraz
Peter Sojka - Po stopách     Peter Sojka je neobyčajne obyčajný maliar. Technika vrstvenia lazúr je časovo náročná a preto oslovuje len málo súčasných mladých maliarov. Trpezlivé vrstvenie jemných lazúr –  prináša však zvláštny výsledok, podobný prácam starých majstrov.  Autora fascinuje okrem iných súčasných aj starých majstrov predovšetkým dielo Diega Velasquéza. Parafráza jeho Venuše je nádherná paralela umiestnená a realizovaná v našom časopriestore. Obdiv k Velasquézovi určujú isté spoločné prvky. Veď aj on rád maľoval témy všedného dňa, v láske k portrétom nachádzame obsahovú a formálnu súvislosť, krajina vymykajúca sa zaužívanému spôsobu maľby. Čaro obrazov, ktoré doslova nevieme datovať vystihuje krajina. Stratila jeden z dôležitých rozmerov, čas. Bezčasá sa stáva nadčasovou, splýva sen a realita, odraz vo vode je rovnako reálny ako realita sama. Na tejto maľbe sa dá najlepšie vypozorovať jedna z tendencií, spôsobu maľby autora. Detailná, prepracovaná s hladkým
Obraz
Zden ě k Hošek - Mystérium Tatier Sochár, medailér, všestranne zameraný maliar. Vo svojej výtvarnej tvorbe sa venuje rozličným odborom: sochárstvo, komorná plastika, medaily, reliéf, portrétna tvorba, figurálna plastika, monumentálna plastika. Obľúbené materiály: bronz, porcelán, keramika. Striedavo sa venuje najrôznejším výtvarným technikám: akvarely, olejomaľba, kresba, maľba na porcelán, lavírované veľkoplošné kresby a kombinované techniky. Realizoval monumentálne diela, pamätné tabule, získal celý rad ocenení. Tento takmer renesančný majster v zmysle širokého univerzálneho zamerania ma očaril svojimi akvarelmi. Ich subtílna jemnosť je protiváhou robustného trojrozmerného sochárskeho sveta. Akvarel je náročná technika vyžadujúca istú ruku výborného kresliara, pozorné oko, zmysel pre detail a sústredenú pozornosť, kde sa neodpúšťa žiadna chybička. A kvarely dokazujú autorov cit pre farebné valéry, jemné nuansy a zmysel pre improvizáciu v tejto mimoriadnej technike.