Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu jún, 2013

Róbert Hromec - Večnosť

Obraz
Róbert Hromec Popredný autor strednej generá cie slovenských maliarov. Je uznávaný a dobre známy nielen v slovenskom a európskom kontexte.  Jeho záujem o maľbu, historické súvislosti a zaujatie antikou je ľahko rozoznateľné v jeho tvorbe. Výsostne moderná maľba nadväzuje na generácie antických a renesančných autorov. Hrubé línie vyrýva do silnej vrstvy maľby, prekrýva , variuje a násobí postavy  a figúry svojho príbehu. Dáva tak svojím obrazom silnú, výraznú dynamiku a živosť. V Antickom jazdcovi ožívajú sekvencie tváre klasického profilu a jazdca zároveň. Terakotová farebnosť typická pre množstvo jeho prác pripomína etruské umenie a predovšetkým  mužské postavy bojovníkov. Rád sa hra s jednotlivými časťami ľudského tela, ktoré tvoria akési odkazy na veci dávno videné a zažité. Využíva ich ako ornament, znásobenými sekvenciami. Tajomnou časovou slučkou sa dostávame k pravekým maľbám. Kde práve odtlačky rúk a nôh vytvorili prvé autorské podpisy  originálnych diel. Mágiu s