Róbert Hromec - Večnosť


Róbert Hromec


Popredný autor strednej generá
cie slovenských maliarov.
Je uznávaný a dobre známy nielen v slovenskom a európskom kontexte.  Jeho záujem o maľbu, historické súvislosti a zaujatie antikou je ľahko rozoznateľné v jeho tvorbe.
Výsostne moderná maľba nadväzuje na generácie antických a renesančných autorov. Hrubé línie vyrýva do silnej vrstvy maľby, prekrýva , variuje a násobí postavy  a figúry svojho príbehu. Dáva tak svojím obrazom silnú, výraznú dynamiku a živosť. V Antickom jazdcovi ožívajú sekvencie tváre klasického profilu a jazdca zároveň. Terakotová farebnosť typická pre množstvo jeho prác pripomína etruské umenie a predovšetkým  mužské postavy bojovníkov.
Rád sa hra s jednotlivými časťami ľudského tela, ktoré tvoria akési odkazy na veci dávno videné a zažité. Využíva ich ako ornament, znásobenými sekvenciami. Tajomnou časovou slučkou sa dostávame k pravekým maľbám. Kde práve odtlačky rúk a nôh vytvorili prvé autorské podpisy  originálnych diel. Mágiu symboliky rúk môžeme sledovať  od praveku vo všetkých kultúrach sveta. Rukami sa vieme dorozumieť posunkovou rečou. Ak chcete spečatiť lásku ,dávate svoju ruku. Z ruky Vám vyčítajú váš osud alebo naopak  zveria ho do vašich rúk. Dáva sa požehnanie aj úder.  Rukami hrozíme po prehratej bitke, modlíme sa, zatracujeme aj hlasujeme. Podávame si ruky na znak priateľstva a tlieskame, aby sme vyjadrili svoje uznanie a obdiv.
Ako hovorí klasik - Miroslav Válek  : „ Domov sú ruky, položené na stole, jediné, ktoré vytvárajú dejiny.“
Jeho umelecká výpoveď je plná paradoxov. Na jednej strane strohá až úsečná, smerujúca k skratke a maximálnemu  zjednodušeniu. Na druhej strane mnohovrstevná, plná náznakov, odkazov a utajených významov. Často máme pocit, že sa posúvame do oblasti mýtov a zľahka klopeme na dvere nášho podvedomia. Odhaľujeme archeologickým spôsobom  jednotlivé vrstvy videné aj nevidené, tušené aj netušené, ale predovšetkým cítené. R. Hromec maľbu uchopil jedinečným spôsobom. Navrstvil, vtlačil, vyryl, rozmaľoval a zaznamenal do nej svoj pocitový svet. Myšlienku vyabstrahuje až na dreň, mieri priamo k podstate bytia, aby sme sa opäľ presvedčili, že v jednoduchosti je krása. Čo potvrdzuje veľmi lapidárnymi , často jednoslovnými pomenovaniami svojich diel.
 / Tanečnice, Dialóg, Tváre, Jazdci / Zároveň nás neúnavne upozorňuje na veličinu, ktorá sa v umení ťažko stvárňuje. A to je čas. Plynutie času je  signifikantným znakom tvorby Róberta Hromca .
Farba hliny, zeme piesku – to je najčastejšie používaná paleta  autora. Okrem sálavého tepla a farby ohňa, ktoré nás opäť oblúkom prenesú  až do jaskýň a k prazákladom bytia. Motív plynutia času nám pripomínajú fragmenty a útržky , stopy a odtlačky existencie strácajúce sa a opäť vynárajúce. Akoby v podtexte stálo napísané „Život si vždy cestu nájde“, tak ako tomu bolo po stáročia. Dobrý obraz má dokázať zobraziť stav duše, tak aby rovnako silne dokázal zapôsobiť na inú dušu. Robustná vrstva maľby je plná života a energie. Rád zobrazuje ľudí z profilu akoby sám chcel naznačiť svoj postoj a odstup, ktorý sa snaží zachovať.  Jeho figúry prezentujú ľudstvo vo svojej podstate. človečenstvo, jedna figúra predstavuje celú plejádu osôb , akýsi prototyp, model. Tak vyznievajú jazdci alebo tanečnice. Sú symbolmi – archetypálnymi predstaviteľmi  týchto kvalít ,nositeľmi základných a typických vlastností. Jazdec nie je len jazdec so svojimi individuálnymi a jedinečnými vlastnosťami, ale sú tu zovšeobecnené,  celé generácie jazdcov model a prototyp. Vzor podľa, ktorého sa dajú skloňovať ďalšie figúry a postavy. Novú kvalitu dáva torzám, figúram a celému obrazu hrubo vyrytá kontúra. Tmavá linka, ktorou Róbert Hromec často razantne  dotvorí a vymedzí obrysy postavy, spečatí jej vlastné tvaroslovie a osud
„ Ako nič po vyhasnutí zmyslov, ako večné mlčanie bez budúcnosti a nádeje znie vnútorne čierna“. Napísal maliar Kandinský
 Tento počin dáva figúre takmer sochársku hutnosť a robustnosť. Pričom niekedy maľba získava silu a dojem reliéfu. Nadobúda tak väčšiu hĺbku a plasticitu. Prirodzená zvedavosť človeka láka dotknúť sa a presvedčiť sa hapticky ako neveriaci Tomáš.
Z Á V E R :

Ak si položíme otázku : Prečo tak dobre pôsobia v interiéri obrazy Róberta Hromca ? Odpoveď bude znieť, že Prinášajú kúsok večnosti ľudského bytia. Venujme pozornosť tomu  v čo sme skutočne bohatí a výnimoční. Hľadajme. Obdivujme a tešme sa z nášho umenia a kultúry,podporujme ľudí, ktorí dokazujú, že Slovensko je v čomsi svetové. Pretože to sú tie stopy a odkazy, ktoré tu zostávajú po nás. Tie odtlačky, ktoré zostávajú v pamäti ľudstva. Najlepšie definovala tvorbu R. Hromca Tonni Ann Seratelli z NewYorku „ Spozorovala som tiež nevinnosť, ba dokonca detskú zvedavosť v spôsobe, akým Róbert k materiálom pristupuje. Táto láska k hmote je práve to, čo dodáva jeho práci sviežosť a úprimnosť, ako i neustály posun vpred. Róbertov záujem o tento proces ja v prácach zjavný, je to úsilie zachytiť a zhmotniť úplne nehmotnú podstatu ľudského bytia.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu