Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu 2013

Mytobiblia

Obraz
Mytobiblia je názov najnovšej výstavy Mareka Ormandíka v Galérii  u anjela v Kežmarku. Koreňmi zakotvený v Kremnici, žijúci v Bratislave, srdcom a často aj bytostne prebývajúci  v Paríži, taký je autor. Maliar, grafik, ilustrátor, sochár a provokatér. Ovenčený mnohými cenami za svoju výtvarnú tvorbu, doma i v zahraničí.   Umenie Mareka Ormandíka nikdy nebolo samoúčelné, skôr priekopnícke osobné  alebo angažované, vtom najlepšom zmysle slova. Často a rád vystavuje so svojou rodinou s otcom výborným sochárom, manželkou Renátou, známou textilnou výtvarníčkou,  ale aj so synom Miškom a najnovšie  Maxom. Rovnako participujú aj na tejto výstave. Dlhodobo spolupracuje s rôznymi hudobníkmi, pre ktorých výtvarne spracováva obaly a dizajn CD nosičov. Vytvoril sériu plagátov pre SND a neskôr pre L+S štúdio. Osobitnou kapitolou sú ilustrácie a knihy Mareka Ormandíka. Nedávno sa úspešne pustil do sochárskej tvorby.  Po cykle Chodcov a Hláv sa vrátil opäť k mytológii. Zdá sa, že táto téma bud

TAROT

Obraz
    Výnimo čná výstava Nikolaja Feďkoviča v Galérií SPP v Bratislave je výberom  z jeho tvorby posledných dvoch desa ťročí. Autor je nevšedným zjavom na európskej aj slovenskej výtvarnej scéne. Solitér kráčajúci vždy vlastnou cestou, bez  zaradenia do rôznych izmov , prúdov a tendencií.  Tarot  je plný symbolov, h ľadania otázok a odpovedí. Umožňuje nekonečné  množstvo výkladu. Predstavuje divákovi tak svoju podobu sveta. Tieto diela  rezonujú s ich „ čitateľom“  zvláštnym spôsobom. Ak cítite radosť - pulzujú radosťou. Ak máte pocit smútku, zrazu objavíte zádumčivý, hĺbavý aspekt  obrazu. Tu objavíte tajomstvo ako diela, ktoré nie sú definitívne uzavreté dávajú tisícky možností interpretácií. Nikolaj Fe ďkovič sa narodil v roku 1945 v Užhorode. Po odtrhnutí Zakarpatskej Rusi rodina za dramatických okolností presídlila do Michaloviec, kde autor vyrastal. Študoval na Strednej škole umeleckých remesiel v Brne a roku 1972 absolvoval štúdium na oddelení užitej ma ľby Vysokej ško

Maximálna žena

Obraz
Dotyk anjela Touto výstavou Vás Eva Mišáková-Abelová pozýva do svojho Raja.  Nedajte sa zmýliť apokryfom E.M.A., ktorý vznikol skratkou začiatočných písmen jej mena. Eva je rýdzou ženou, prototypom pravdivosti, úprimnosti, nefalšovanej srdečnosti a ohromného srdca. Cítite to z jej obrazov, či už sú to ženské hlavy, tváre, šibalsky na Vás žmurkajúce. Farebné zátišia s taniermi, pohármi, čajníkmi, mištičkami a všetkým čo vytvára pohodu. Eva pohodu miluje, drobné radosti a veľké emócie. Výborný pohár vína, čerstvo nazberané dubáky, rozkvitnuté kvety na záhrade, slnečný deň, perfektná lyžovačka. Až pri nej si uvedomíte koľko každodenných radostí máme okolo seba. S radosťou Vám podá jablko pokušenia,  ktoré sa zagúľalo do jej zátiší. Je to výzva, zahryznite a neoľutujete. Vášeň s akou žije sa prenáša aj do jej obrazov. Záplava energie preteká z obrazu na rám, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou  umeleckého diela.  Eva je maliarka, lyžiarka, hubárka, jazyčnica, výbušný kotol energie.

Róbert Hromec - Večnosť

Obraz
Róbert Hromec Popredný autor strednej generá cie slovenských maliarov. Je uznávaný a dobre známy nielen v slovenskom a európskom kontexte.  Jeho záujem o maľbu, historické súvislosti a zaujatie antikou je ľahko rozoznateľné v jeho tvorbe. Výsostne moderná maľba nadväzuje na generácie antických a renesančných autorov. Hrubé línie vyrýva do silnej vrstvy maľby, prekrýva , variuje a násobí postavy  a figúry svojho príbehu. Dáva tak svojím obrazom silnú, výraznú dynamiku a živosť. V Antickom jazdcovi ožívajú sekvencie tváre klasického profilu a jazdca zároveň. Terakotová farebnosť typická pre množstvo jeho prác pripomína etruské umenie a predovšetkým  mužské postavy bojovníkov. Rád sa hra s jednotlivými časťami ľudského tela, ktoré tvoria akési odkazy na veci dávno videné a zažité. Využíva ich ako ornament, znásobenými sekvenciami. Tajomnou časovou slučkou sa dostávame k pravekým maľbám. Kde práve odtlačky rúk a nôh vytvorili prvé autorské podpisy  originálnych diel. Mágiu s

Jankovič - Macho

Obraz
Jozef Jankovič / Palo Macho Galéria u anjela v Kežmarku predstavuje širokej verejnosti dve výnimočné osobnosti slovenského umenia. Výstava potrvá do 17.07 2013 Dvaja autori – dva životy, dve svojbytné osobnosti . Niekde uprostred vznikol priesečník dvoch veličín. Obaja autori sú natoľko vyprofilovaní, znalí veci, jedineční, že si mohli dovoliť tento experiment ku prospechu veci obidvoch zúčastnených . Jednoduchosť až strohosť zbavená  sentimentu a balastu,  priame smerovanie k podstate  veci, k jadru .  Návrhy Jozefa Jankoviča  Palo Macho obrazne i reálne pretavil do skla. Na sklenených tabuliach defilujú ľudské torzá. Až fyzicky bolestne cítite ako nás život dokáže zomlieť, premeniť, poudierať, skopnúť z piedestálu pohodlného bytia. Na druhej strane viete, že po každom páde nasleduje opätovné pozviechanie sa, vstanie a vykročenie. Ľudské ruky Jozefa Jankoviča sú výkričníkmi ľudského osudu. Udierajú nás do očí a kričia o pomoc. Definujú naše každodenné vzkriesenie.

28.02.2013 po 19.00

Obraz
Vernisaz dopadla velmi dobre..zacal vecer druzby a priatelstva..flasa borovicky na prestretom slavijanskom stole!!!

28.02.2013 Vitebsk..Bielorusko..Europa

Obraz
Slnko priamo nad vstupom do budovy Viterbskeho centra sucasneho umenia..vpopredi plagat vystavy

Na navsteve u Marca..

Obraz
Dlho ocakavany vstup do vnutornych priestorov budovy hned za parkom vedla hotela odhalil zbierku grafik Marca Chagalla v rodnom Vitebsku..zn.den pred nasou vernisazou.

Potvrdenie pomarančovej kompozície

Obraz
Také nečakané a radostné nedeľné popoludnie...tie štyri hodinky do zasneženej Budapešti stáli za to..aj tá prekvapujúca fronta na lístky..stála za to...krásna výstava to bola!!!

Farebná kompozícia

Obraz
V každom počasí...za každých klimatických podmienok..funguje to...večná farebná kompozícia

Príprava na výstavu

Obraz
Sobotné popoludnie vymedzilo dokonalý priestor namiesto danyho dvanástky venovat' sa Marcovi...Človeka vždy prekvapí niečo neočakavajúce...tak to som nečakal...vidiet' Chagalla zase po rokoch vo farebnej hrubšej publikácii. Už sa seriózne neviem dočkat' originálov.

Bolo - Nebolo

Obraz
Braňo Jánoš - BOLO NEBOLO Autor  je mysteriózny rozprávač tajomných baladických príbehov.  Základnými súradnicami jeho života sú Banská Štiavnica a Orava. Miesta, kde sa narodil a kde žije. Tak odlišné a predsa majú niečo spoločné. Tým spoločným menovateľom je krása. V jednom dominuje história v druhom príroda. Rád sa vracia k vlastným koreňom, keď vytvára variácie na Banskú Štiavnicu. Ako dávny alchymista mieša opojný elixír magického mesta, tajomné zákutia, kríže, postavy predkov sa na nás dívajú uhrančivým pohľadom. Fikcia a realita oscilujú medzi snom a skutočnosťou. Striedanie skutočných reálií a fantastických  motívov dáva obrazu silné napätie a tajomstvo. Zdá sa, že práve tieto skutočnosti sú základnými stavebnými kameňmi v architektúre jeho umeleckých diel. Rovnako intenzívne vníma prírodu, zvieratá sa tak stávajú tichými súputníkmi človeka. Príroda sa priateľsky votrela k ľuďom. Niekde v „ zradných vodách spodných“ rezonujú slovenské balady. Zvier

Na začiatku ...

Galéria u anjela vznikla pod ochranou anjelských krídel v r. 2002 ako inštitúcia moderného a súčasného výtvarného umenia. Spiš je mimoriadny región. Prienik historických pamiatok s podtatranskou prírodou vytvára unikátny príťažlivý priestor. Prírodné krásy a neoceniteľné historické pamiatky vytvárajú jedinečnú kulisu pre prácu modernej galérie. Svojou polohou v blízkosti kežmarského hradu sa stala súčasťou modernej histórie mesta. Nadväzujeme na bohaté kultúrne dedičstvo predkov, preto sme vybudovali Galériu moderného výtvarného umenia. Je zameraná na prezentáciu slovenského výtvarného umenia 20. a 21. storočia. V zbierkach Galérie sa nachádza grafika, maľba a socha. Od vzniku Galérie sa intenzívne venujeme výstavám grafikov. Realizujeme samostatné autorské výstavy popredných slovenských, českých, európskych a japonských výtvarníkov. Systematickou prácou chceme vybudovať modernú Galériu výtvarného umenia európskeho formátu.