Bolo - Nebolo
Braňo Jánoš - BOLO NEBOLO

Autor  je mysteriózny rozprávač tajomných baladických príbehov.  Základnými súradnicami jeho života sú Banská Štiavnica a Orava. Miesta, kde sa narodil a kde žije. Tak odlišné a predsa majú niečo spoločné. Tým spoločným menovateľom je krása. V jednom dominuje história v druhom príroda. Rád sa vracia k vlastným koreňom, keď vytvára variácie na Banskú Štiavnicu. Ako dávny alchymista mieša opojný elixír magického mesta, tajomné zákutia, kríže, postavy predkov sa na nás dívajú uhrančivým pohľadom.
Fikcia a realita oscilujú medzi snom a skutočnosťou. Striedanie skutočných reálií a fantastických  motívov dáva obrazu silné napätie a tajomstvo. Zdá sa, že práve tieto skutočnosti sú základnými stavebnými kameňmi v architektúre jeho umeleckých diel. Rovnako intenzívne vníma prírodu, zvieratá sa tak stávajú tichými súputníkmi človeka. Príroda sa priateľsky votrela k ľuďom. Niekde v „ zradných vodách spodných“ rezonujú slovenské balady. Zvieratá ako mačka, ryba, kôň, vtáčik nemajú len animálny rozmer, ale sú silným kontrapunktom k neustálym ľudským túžbam a potrebám. Vyjadrujú pokoru a skromnosť. Dojímavý rozmer a pomenovanie má postava, ktorú nazýva Madon. Zobrazuje muža trpiteľa  s ťažkým osudom, napriek všetkým protivenstvám jeho života, odoláva a kráča ďalej. Jeho existencia je každodenný boj o prežitie o  ľudskú stránku bytia. Možno to je tá najdôležitejšia otázka, ktorú si autor kladie. Žiť tak, aby sme si zachovali a ďalej rozvíjali človečenstvo v nás. Osobitý pohľad na svet umocňuje technika maľby, olej na masívny drevený podklad. Drevo je poznačené autorskými zásahmi, vrypmi, zdobením, patinovaním. Tento prastarý prírodný materiál sprevádzajúci človeka najlepšie nesie pečať času, pripomína gotické tabuľové maľby, ale aj to,  že všetko sa mení. Často používa predmety alebo symboly  s náboženskou tematikou. Kríže, madony, ryby, morové stĺpy alebo symboly ako jablko, ryba, srdce. Inšpirujú ho k tomu historické artefakty, ktoré reštauruje a dáva im nový život. Dopovedá ich príbeh, prenesený zo stredoveku do dnešných dní. Mnohé jeho obrazy majú tretí rozmer. Akoby na vymedzenie priestoru nestačila horizontála a vertikála. Vstupuje do priestoru symbolickými predmetmi a sochársky objavuje novú dimenziu, vzniká objekt. Obrazy pôsobia ako koláže, plné metafor a inotajov, maľovaných útržkov, striedanie rôznych motívov, autorské zásahy, zvláštna snivosť a clivota, nostalgia podporená vizuálnym svetom starých fotiek. Jeho maľba to sú kódované výpovede. Adam a Eva, Vyhnanie z raja, Madon alebo Madona nás priam nútia preskúmať otázku - Kde je a aký je ten náš vysnívaný RAJ ? Hlboko úprimná odpoveď by znela : Všetci sme hľadači šťastia, rovnako ako postavy a ľudia z obrazov Braňa Jánoša. Osud človeka sa odvíja  niekedy v podobných a inokedy v absurdne neuveriteľných pravdivých príbehov. Divák má možnosť konfrontovať vlastné príbehy. Galéria sa stáva médium pre komunikáciu emócií. Prípadne môže konštatovať autorskou terminológiou- BOLO NEBOLO Na mnohých obrazoch sú zachytené padajúce  pierka akoby práve  okolo preletel anjel a divák cíti, že nad ním bdie a drží ochranné krídla tajomná duchovná sila ANJEL.
Táto výstava v Galérií u anjela v Kežmarku trvá do 13.03.2013

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu