Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu november, 2014

Bude ako nebolo

Obraz
Martin Oscity a Peter Marček – Bude ako nebolo      „Krása je božského pôvodu. Tvorba a umenie zjemňuje ľudskú dušu a robí ju viditeľnou. Kto sa raz napojil na túto kozmickú silu nemôže ináč ako slúžiť kráse a pomáhať pretvárať tento svet. Preto milujem umenie.“ Krédo Martina Oscityho, ktoré výborne vystihuje celú výstavu.       Výstava autorov Martina Oscityho a Petra Marčeka v Galérii u anjela  v Kežmarku ponúka návštevníkom bohatý duchovný svet a inšpiratívnu  maľbu. Umelecké východiská  majú podobné, ale vizuálne prevedenie je svojské, autentické a odlišné, pričom sa navzájom komplementárne dopĺňajú. Sen spojený s realitou, lákavý a mystický, inokedy vábivo  erotický. Zhodujú sa v tom, že sny sú omamné a také sú aj umelecké výtvory oboch autorov. Martin Oscity osciluje medzi snom a realitou. Realistická maľba nás drží pri zemi a zobrazovaná vízia nás dvíha do nadpozemských výšok. Vznášame sa spolu s ním niekde medzi nebom a zemou, plníme si tak naše sny o l

Dušan Grečner

Obraz
DUŠAN GREČNER  „ Umelecká tvorba je formou rozmýšľania. Je to ponuka možných odpovedí na základnú otázku. „ Tak znie umelecké krédo Dušana Grečnera, ktorý vystavuje výber zo svojej celoživotnej grafickej tvorby v Galérií u anjela v Kežmarku. Dušan Grečner  je autorom, bádateľom, vedecký prístup ku grafike či maľbe  potvrdzuje aj  súborom diel pod názvom „Skúmanie“  :  Skúmanie živlu, Skúmanie paradoxu, Skúmanie artérii, Skúmanie vážnosti. Tento takmer vedecký ,hlboko metodologický prístup vychádza z racionálnych,  logických záverov a systematického pozorovania. Zároveň dáva dostatok priestoru fantázií  a imaginácií. Takmer stovka kvalitných ilustrácií detskej aj svetovej tvorby svedčí o trvalom očarení a spojení  literatúry a ilustrácie. Potvrdzuje známu pravdu o vysokej kvalite Hložníkovej a Brunovského grafickej školy.  Knihy a ilustrácia sa stali jeho celoživotnou láskou.  S renesančnou zvedavosťou a zanietením skúma kostru koňa, vtáka, ryby, ale aj

Robert Bielik

Obraz
Robert Bielik Vysoké Tatry sa objavujú v slovenskom výtvarnom umení už pár storočí. Pre súčasné umenie ich znovu objavil Robert Bielik. Nosnou témou malieb nie je len príroda. Hľadá v nej stopy človeka  a človečenstva v nás. Čistota a majestátnosť hôr pôsobia na prvý pohľad dojmom hlbokého pokoja. Po hlbšom preskúmaní cítime znepokojujúce vibrácie, s množstvom otázok a paradoxných výpovedí. Príroda v jeho stvárnení  má neuveriteľnú silu katarzie. Nevytvára len scénu, pozadie, kulisu života, ale ide o hlbokú symbiózu s bytím človeka. Hory v podaní R.Bielika nadobúdajú ľudský rozmer. Tieto obrazy evokujú niečo čo v súčasnosti pôsobí ako zakázaná návyková látka - harmóniu, pokoru a ticho. Sú absolútnym protipólom módnych obrazov, ktoré doslova atakujú diváka, revú na neho svoje otrepané banality, ktoré už nikoho nešokujú. Zároveň pripomína osobnosť Ladislava Medňanského, ktorý žil a tvoril v tomto regióne po Tatrami. Celá výstava tak vyznieva ako pocta Tatrám a L. Medňanskému.