Dušan Grečner


DUŠAN GREČNER

 „ Umelecká tvorba je formou rozmýšľania. Je to ponuka možných odpovedí na základnú otázku. „
Tak znie umelecké krédo Dušana Grečnera, ktorý vystavuje výber zo svojej celoživotnej grafickej tvorby v Galérií u anjela v Kežmarku. Dušan Grečner  je autorom, bádateľom, vedecký prístup ku grafike či maľbe  potvrdzuje aj  súborom diel pod názvom „Skúmanie“  :  Skúmanie živlu, Skúmanie paradoxu, Skúmanie artérii, Skúmanie vážnosti. Tento takmer vedecký ,hlboko metodologický prístup vychádza z racionálnych,  logických záverov a systematického pozorovania. Zároveň dáva dostatok priestoru fantázií  a imaginácií. Takmer stovka kvalitných ilustrácií detskej aj svetovej tvorby svedčí o trvalom očarení a spojení  literatúry a ilustrácie. Potvrdzuje známu pravdu o vysokej kvalite Hložníkovej a Brunovského grafickej školy.
 Knihy a ilustrácia sa stali jeho celoživotnou láskou.  S renesančnou zvedavosťou a zanietením skúma kostru koňa, vtáka, ryby, ale aj človeka. Kladie medzi ne  zvláštne paralely, to spoločné, tie typické znaky sú život sám. Pohyb, vývoj, zmena, premena. Výstava je poďakovaním  autorovi za všetkých čitateľov. Jeho ilustrácie dokonale skĺbené s textami kníh, neboli  nikdy len okrasnou vsuvkou. Ale plnohodnotnou časťou knihy. Dokázal čitateľa  preniesť  do sveta fantázie, predstáv a snov, úsmevu a radosti, ideálov dobra a lásky. V jednej z jeho grafík pod názvom Skúmanie paradoxu sú v rohu na ..... papieri vyryté tieto slová:   

VÝCHODISKÁ:   práca, deti, krása, láska.  Kde sa tu vzali?

Sú to pomenovania  a východiská pre jeho život, alebo celú tvorivú činnosť? Hĺbavé , podnetné,  spájajúce paradoxy   iracionálnej krásy, to sú grafiky Dušana Grečnera.

Mnoho jeho grafických listov  osciluje medzi dvoma pólmi.
1. logickým – prísne racionálnym svetom. Reprezentujú ho výpočty, schémy, systémy. Postupuje krok za krokom ako renesanční maliari pri pitve, odhaľuje kožu, svaly, kostru.
2. svetom fantázie , krásy, imaginácie, snov a vízií. Nákres koňa, ryby, muža, ženy v dokonalej forme akoby to bola pocta antike či renesancii. Vráti nás do reality tohto sveta napr. technickými prvkami – kde na nás odrazu výstražne svieti semafor.

Výstava Dušana Grečnera je poctou jeho tvorbe, je pozastavením sa pri príležitosti jeho životného jubilea. Príznačné pre jeho pohľad na svet je, že neskrýva vlastnú frustráciu a skepsu nad smerom kam sa človek posunul. Čo potvrdzuje jeho výrok : „Aroganciu peňazí považujem za nepriestrelnú.“
Na jeho grafikách sa často objavujú torzá, fragmenty, útržky, akoby naznačoval ľudskú neúplnosť, hľadá  čo nám chýba, ako a čím doplniť mozaiku života. Filozofickú podstatu jeho diela - umeleckej cesty najlepšie definuje cyklus „ Sme len pozorovatelia večnosti“ prípadne cyklus „ Päť prameňov skepsy“ z roku 1990 s výstižným názvoslovím:  Frustrácia, Vulgárnosť, Strach, Animozita, Nevzdelanosť. Ak sa Vám zdá, že sa to stále deje okolo nás, je to potvrdením schopnosti   umelca predvídať a ukazovať na problémy spoločnosti pred , ktorými mnohí zatvárajú oči. Dokonale definoval  tvorbu  Dušana Grečnera skvelý prozaik Dušan Dušek :
„Svet sa skladá z čiar. Vo všetkom sú základné čiary, ktoré určujú tvar sveta jeho obrysy a ostrosť a zároveň aj tajomstvo obsahu. Zdá sa mi, že práve takáto je práca Dušana Grečnera. Je objaviteľom základných čiar. V každej jeho grafike svieti krása niekoľkých istých a neomylných liniek, ktoré z okolitého sveta vyberajú to podstatné, pričom nás svojou presnosťou nabádajú k tichej vnímavosti, otvorenosti, vcíteniu. A zrazu ten svet vchádza do nás. Stáva sa našou súčasťou. Alebo naopak: stávame sa jeho súčasťou. Rád sa na takýchto zázrakoch Dušana Grečnera znovu a znovu zúčastňujem.  Svet sa skladá z jeho čiar.“  


Výstava  v Galérií u anjela potrvá do 16.07.2014

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu