Ján Ťapák - Bojovník


„ Mix klasiky a modernosti, spirituality, modlitby a poézie, ktorý spôsobuje emotívnu silu, jedinečnú a originálnu.“ - kritik a žurnalista  Giuseppe Salvioni.

Bronzové plastiky Jána Ťapáka majú svoje korene v mýtických a antických hrdinoch. Jeho tvorbu definuje silná spiritualita, čerpajúca z nekonečných zdrojov mytológie. V každom z nás objavuje iskru Prometea. Takéto umelecké artefakty neslúžia len ako dekoratívne predmety.  Pobádajú k zamysleniu a úvahám o ľudskej existencii, o morálke, etike, hrdinstve a službe vyšším ideálom. Výrazný robustný rukopis , vzrušujúce príbehy bojovníkov  a hľadačov  ľudského šťastia zaujali divákov v mnohých európskych krajinách. Postavy samurajov, Prometea, figúra balansujúca na chrbte býka pripomínajú  naše súkromné boje, výhry a prehry, do ktorých sa každodenne púšťame.  Naše vlastné hľadanie rovnováhy a cesty za  šťastím. V jeho bojovníkoch nejde o citáciu a reinterpretáciu  starých pojmov a diel. Je to plnokrvná inšpirácia posunutá do modernej doby súčasného sveta.  Príbehy bojovníkov sa prelínajú s osobnou históriou.  Cítite ich silu a odvahu, výbušnú energiu a ohromnú dynamiku. Vnímate ich statočnosť a chladnokrvnosť, doslova  počujete rinčať zbrane. Zjednodušeným, ale o to pôsobivejším  sochárskym stvárnením vzbudzujú obdiv a úctu. Autor má mimoriadnu  schopnosť priviesť človeka k zamysleniu sa nad vlastným príbehom a osudom. Paradoxne zobrazuje  človeka i neobyčajne subtílne. Bytosť, ktorá je veľmi krehká a zraniteľná. Čomu zodpovedajú aj proporcie, drobnej bytosti plaviacej sa na obrovskej Arche.  Človiečika vpleteného do koruny stromu. Tajomstvo poetiky sôch autora spočíva v spojení  bohatého   myšlienkového  sveta s neustálymi  hľadaním dokonalého formálneho vyjadrenia. Aj keď už  Platónova definícia krásy znie: „Krása je to, čo je užitočné a schopné spôsobiť dobro.“
Reminiscencie tu však len začínajú.  Ako inak možno nazvať boj dobra a zla ako rozprávky. Láska k antickej mytológii vyvoláva spomienky na všetky nádherné knihy  V. Zamarovského. Z nejakých dôvodov mi pri pohľade na jeho diela prichádza na um paralela so skloňovaním mužských podstatných mien v slovenčine  -  chlap, hrdina, dub, stroj. Vďaka nemu veríme, že ešte jestvuje mužský svet hrdinov schopných obety a odriekania. Bojovníkov, statočných a odvážnych chlapov, kde disciplína a služba sú na prvom mieste. Vďaka ! ! ! Z umelcovej tvorby aj životného postoja vyžaruje pokora a skromnosť. A možno práve preto cítime, že je s nami duchovne spriaznený.


Pozývame Vás vstúpiť do nesmierne kreatívneho sveta Jana Ťapáka, plného hry, fantázie a bohatých vizuálnych vnemov. 

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu