PETER POLLÁG - PETER a MAJSTER PAVOL


Výstava  realizovaná v Galérii mesta Levoča  je špecificky koncipovaná ako pocta rodnému mestu a Majstrovi Pavlovi.  Jeden z najlepších súčasných maliarov na Slovensku inšpirovaný  historickou postavou Majstra Pavla a históriou Spiša prináša aktuálny  umelecký odkaz. Prepojenie minulosti a súčasnosti v jedinečnom dotyku inšpirácie, v premyslenom maliarskom geste.
Maliar, grafik, ilustrátor, tvorca mozaiky, vitráži  patrí k najúspešnejším umelcom svojej generácie. Za svoju tvorbu získal prestížne ocenenia, okrem iného cenu Martina Benku a Krištáľové krídlo. Majestátna levočská architektúra, renesančná radnica s arkádami, námestie, gotické pamiatky, honosný Thurzov dom, opevnenia, bašty a  oblúky stredovekých uličiek to všetko sa zapísalo vedome či nevedome do pamäte umelca. Dielo majstra Pavla bolo jedným z najhlbších zážitkov autorovho detstva.  Výdatný prameň , ktorý napájal maliarov cit pre skladbu farieb i pre rozmanité štruktúry . Tu môžeme hľadať  korene  ďalších charakteristických prvkov, ku ktorým sa sporadicky , v rozmanitých súvislostiach vracia : obratnosť gesta a výraz postáv, nebotyčné architektonické vertikály, motívy anjelov, fragmenty krídel a vetrom rozviatych perutí. Tu pramení  zmysel pre nádherný kolorit a symfóniu farieb, ktoré obdivujeme v typických žiarivých, dynamických figurálnych kompozíciách  plných pohybu a života. Bytostný figuralista, rád rozohráva  osudy ľudí ako dramatickú metafóru. Večnú otázku o zmysle nášho života rieši s láskavým nadhľadom. Poučený štúdiom a cestami po celom svete ponúka pozoruhodné posolstvo o človeku, nádeji  a návratom ku koreňom. 
Autora inšpirovali  ľudia  reálne žijúci na Spiši, svojim výzorom,  duchovnou čistotou alebo krásou. Objavujú sa na plátne v nečakaných súvislostiach. Majster Pavol ako diakon Karol Lev Irrgang alebo Model pre Majstra Pavla sú maľby spájajúce uplynulých  päť storočí.  Posúva stredovekú zbožnosť prostredníctvom náboženského cítenia súčasníka do tichého duchovného rozjímania. Lev Irrgang  predstavuje  majestátnu podobizeň Majstra Pavla o ktorej sa vedú dlhodobé spory. Fiktívna podoba s mohutnou bradou, vytvorená  spleťou  motívov z predely oltára v chráme Svätého Jakuba  s detailne vyrezávanými  listami viniča a sediacich vtáčikov, uchváti diváka sugestívnou silou. Monumentálny portrét  dokonale vyzneje v krásnych  priestoroch Mariássyho paláca. Locus Credibilis – Dôveryhodné miesto / diptych Prepošt Stanislav Varállyi  ako vikár Lubomír  Štefaňák zo Spišskej Kapituly / je postavou súčasnou aj historickou s kľúčami od dôležitých zverených listín s obyčajným plastovým príveskom. Paradoxné spojenie stredovekého miesta a súčasnosti definuje hravý prvok nadsázky. Spišský Jeruzalem ukrytý v Labyrinte, Radnica v Spišskom Podhradí ukazujú, že vlásočnice a nitky, ktoré autora spájajú so Spišom nikdy neboli prerušené.
Maľba Susedia, predstavuje 100 ročnú vojnu medzi Kežmarkom a Levočou.
Veľkoformátové dielo Ľubovník bodkovaný je ponáškou na dobovú fotografiu,
kde sú vyobrazení predkovia Petra Pollága v dôstojnej póze , len nahá kráska
vzbudzuje zvedavosť. Na miesto vzniku odkazuje panoráma mesta Levoča na klobúku spomínanej krásavice a odkaz na fotoateliér napísaný  na maliarskom stojane. Na ňom je umiestnený celý výjav ako obraz v obraze. Nahá modelka  hrajúca na husle, ďalšia v modernom oblečení a v reáliách 21. storočia  symbolicky pózujú  na pôdoryse Baziliky Sv. Jakuba,  kde sa ukrývajú  najkrajšie skvosty. Každé dielo má svoj príbeh. Dobre vymyslený, starostlivo vyskladaný, a bravúrne namaľovaný. Dobrý príbeh je vtedy dobrý, keď je uveriteľný, keď sa s ním môžeme stotožniť. Preplieta sa s naším vlastným osudom. Opantá nás  a vláka do svojich farebných labyrintov. Akoby nám autor pootvoril dvere do ateliéru  Majstra Pavla  a ukázal odtlačok večnosti.
V poslednom výstavnom priestore sú umiestnené návrhy a fotky realizácie vitráži v Kostole svätého Juraja v Spišskej Sobote. Na jednej z nich je hlavný oltár. Nádherné dielo Majstra Pavla  Sv. Juraj na koni zabíjajúci draka. Cez gotické okná a vitráže Petra Pollága dopadajú na oltárne krídla rôznofarebné odlesky. Vytvárajú čarovnú hru svetla a spájajú dve mená. Prosté a jednoduché Peter s menom Majstra Pavla.Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu