Martin Šafárik – Život pod ľadovcom


Výstava Martina Šafárika prináša jednoznačné  posolstvo, že svetlo zvíťazí nad temnotou. Život pod ľadovcom je nielen ekologický apel, ale aj metafora ľudského života. Je odkazom  na svedomie,  na skutočnú hĺbku a pravdivosť našich postojov.
Posledných pár rokov vystavuje veľmi aktívne a intenzívne, nielen doma , ale aj v zahraničí. Naposledy v Kanade a  v New Yorku. O systematickom zameraní  svedčia aj názvy predchádzajúcich výstav. V znamení kríža, Pútnik, Okná našich duší, My Homeland.
Je katolícky kňaz, operný spevák, organizátor charitatívnych koncertov. Rôznorodosť a pestrosť talentov, ktoré má a dlhodobo rozvíja je fascinujúca. Nás však predovšetkým zaujíma ako sa dostal k maľbe.
Martin sám uvádza v životopise, že v rámci svojej vášni k umenie sa postupne začal aktívne stretávať s viacerými významnými  maliarmi.  Mnohé  výstavy uvádzal hudobným vstupom a tak sa vzťahy časom pretransformovali až do vzájomného priateľstva. Uvádza takých Majstrov ako boli P. Potoček, K. Ondreička, M. Laluha, V. Kompánek, L. Záborský, D. Castiglione, K. Bohmová. Neskôr, keď začal sám tvoriť korigovali jeho prvotiny vzácnou odbornou radou. Udržiava  neustále živý kontakt so slovenskou umeleckou scénou.
Názov výstavy Moja domovina definuje  posolstvo a zámer autora.  Práve tam sa objavili diela reflektujúce štátny znak, slovenský dvojkríž či symbolické farby Slovenska.  Znenazdajky objavuje novú farebnosť,  pribúdajú  farebné akcenty symbolizujúce Slovensko. Zaznamenávame posun od tém kresťanských, mystických k historickým a k národným. Úsporné vyjadrovacie prostriedky, skratky a minimalistický výtvarný jazyk  oživil jednoduchými vizuálnymi prvkami slovenskej  štátnosti.  Z tohto cyklu tu prezentujeme dielo Nad Tatrou sa blýska.  Úspešne sa vyhýba popisnosti  a teatrálnej realistickosti. Udržiava pevnú kompozíciu a štýlovú čistotu.
Trvalým a nedeliteľným inšpiračným zdrojom sa stala Biblia. Biblické texty a žalmy sú fundamentálnym motívom,  vedú nás z tmy do svetla. Slovne aj obrazne.  Ohromný kontrast medzi tmavým pozadím a prenikaním svetla  pripomína šerosvit starých majstrov.  Napriek prevažujúcim čiernym a šedým farbám nepôsobia desivo. Skôr tajomne a  dramaticky. Svetlo a tma, večné protiklady . Brány, dvere, tajomné otvory , kde vstupujeme a prechádzame z jedného sveta do druhého. Z  temnoty sa vynára svetlo. Zo sveta reálneho, praktického, kde žijeme svoj život plný zhonu a nástrah do sveta  iných dimenzií. Pokoja, samoty, rozjímania a fantázie. Svet medzi snom a skutočnosťou. Svet imaginácie, zrodenia  a vykúpenia naplnený po okraj pokorou a tichom.  Všetky interpretácie necháva na diváka. Nenalieha, nevnucuje, čaká na našu odozvu.
Venovať sa kresťanskej mystike v intenciách kvalitnej súčasnej maľby  je na slovenskej výtvarnej scéne ojedinelé a výnimočné. Jedným z posledných predstaviteľov sakrálnej maľby bol Ladislav Záborský.  Koncept Martina Šafárika sa odlišuje od  tohto ponímania a posúva ešte ďalej. Jeho maľba sa odohráva na rozhraní figurálnej a abstraktnej tvorby, používa úspornú farebnosť, tajuplný  priestor  a tajomstvo ako základný prvok. Najnovšie 3 diela sú prezentované na verejnosti poprvý raz . Vznikli priamo pre túto výstavu. Ponúkajú mystérium a rituály náboženských a duchovných sviatkov.Na výtvarnej scéne zažiaril doslova ako kométa. Obohatil ju zásadným osobným a životným postojom. Korene a prazáklad tvorby mu dáva viera, jeho náboženské presvedčenie.  Koncentruje sa na odovzdávanie duchovného posolstva.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu