Príspevky

Obraz
Martin Šafárik – Život pod ľadovcom

Výstava Martina Šafárika prináša jednoznačnéposolstvo, že svetlo zvíťazí nad temnotou. Život pod ľadovcom je nielen ekologický apel, ale aj metafora ľudského života. Je odkazom na svedomie,na skutočnú hĺbku a pravdivosť našich postojov. Posledných pár rokov vystavuje veľmi aktívne a intenzívne, nielen doma , ale aj v zahraničí. Naposledy v Kanade av New Yorku. O systematickom zameranísvedčia aj názvy predchádzajúcich výstav. V znamení kríža, Pútnik, Okná našich duší, My Homeland. Je katolícky kňaz, operný spevák, organizátor charitatívnych koncertov. Rôznorodosť a pestrosť talentov, ktoré má a dlhodobo rozvíja je fascinujúca. Nás však predovšetkým zaujíma ako sa dostal k maľbe. Martin sám uvádza v životopise, že v rámci svojej vášni k umenie sa postupne začal aktívne stretávať s viacerými významnýmimaliarmi. Mnohévýstavy uvádzal hudobným vstupom a tak sa vzťahy časom pretransformovali až do vzájomného priateľstva. Uvádza takých Majstrov ako boli P…
Obraz
Martin Augustín - Cherchez la femme

Pozývame Vás na výstavu Martina Augustína pod názvom Cherchez la femme, aby sme spolu raz a navždy vyriešili túto znepokojujúcu otázku. Naozaj treba za všetkým hľadať ženu ? Tajomné,záhadné bytostiautora, plné snivej melanchólie nie sú len dielom nespútanej fantázie. Sú jedinečným odrazom Martinovho života. Veď doma má tri víly, štíhle, éterické s neuveriteľným nábojom ženskej energie. Stali sa jeho večnou inšpiráciou, semafórom na križovatkách života. Fascinujúci svet na rozhraní sna a skutočnosti zanecháva v divákovi nezmazateľnú stopu. Rusovlasé divožienky vystupujúce z temného pozadia rozsvecujú svetlá našich všedných dní. Vysoké, štylizované účesy odkazujú na barokové a renesančné portréty dám. Sebavedomé, plné ženskosti a šarmu. Vo vlasoch im rozpustilo sídlia vtáčky. Pávy okázalo súťažia s ich krásou. Letmé dotyky vážky symbolizujúľahkosť bytia. Vanie z nich pokoj, harmónia a krása. Poetické a lyrické motívy dopĺňa zlátenie a ornament …
Obraz
NIKOLAJ FEDKOVIC – Dotykvečnosti
Tak ako je Paríž večné mesto, nazvali sme výstavu Nikolaja Feďkoviča "Dotyk večnosti". Jeden výtvarník o obrazoch Nikolaja Feďkoviča povedal, že je to biblia. Aké krátke výstižné vyjadrenie s ohromnou silou a hlbokým presvedčením o kvalite, intenzite, rozmanitosti a hĺbke diela. Nikolaj Fedkovičje nevšedným zjavom na európskej aj slovenskej výtvarnej scéne. Európsky rozmer autora aj jeho diela je priam hmatateľný. Charakteristické pre neho je doslova bytostné vnímanie histórie prostredníctvom vlastného osudu. Dátum a miesto narodenia (Užhorod, ČSR, 13.5.1945) predurčili mnohé v živote autora. Najprv útek otca (významného mostného inžiniera) z Užhorodu po odčlenení Podkarpatskej Rusi od Československa. Vtedy hrozilo celej rodine vysťahovanie na Sibír. Neskôr odchod na Slovensko do Michaloviec, kde žili ostatní príbuzný. Niektorých členov rodiny už nikdy v živote nevidel. Ako reakciu na doživotné odlúčenie rodiny Feďkovičovcov autor vytvoril fik…
Obraz
Ján Zoričák - Posol svetla

Výstava Jána Zoričáka v Kaštieli v Smižanoch je odrazom vrúcneho vzťahu autora k celému Spišu.K regiónu odkiaľ pochádza a neustále sa vracia zo svojho dlhoročného pôsobiska vo Francúzsku . Osobne alebo aspoň prostredníctvom svojich diel. Prezentuje výber z tvorby za posledných 10 rokov. Diela sú zapožičané z významnej súkromej zbierky a priamo z ateliéru autora. Ján Zoričák sa stal doslova fenoménom.Synonymom pojmu slovenské a svetové.Je nielen originálnyvýtvarník a umelecký sklár, ktorý vo svete získal ohromné renomé a uznanie. Dokázal pozdvihnúť umeleckú úroveň prizmatického skla v Európe. Stál pri zrode špecializovaných galérii, zameraných na zbierky umeleckého skla.Sklársky velikán,velikán európskeho ateliérového skla. To je len zopár titulov z tlače. Nositeľ najvyššieho Francúzskeho štátneho vyznamenania „Rytierského rádu za umenia a literatúru“ a rovnakonositeľomvysokého slovenského štátneho vyznamenania – „Pribinovho kríža“. V jeho metamorfózach skla sa …
Obraz
BĚLA KOLČÁKOVÁ Prvá dáma poetického surrealizmu prináša do kežmarskej Galérie u anjela nostalgickéobrazy plné lesných zátiší, ženských figúr čihmlových víl. Po úspešných výstavách v Prahe a v Bratislave , spojených s uvedením monografie prezentuje výber z posledného obdobiapod Tatrami. Reálne bytosti stierajú hranice medziracionálnym a rozprávkovýmsvetom. Torzá tiel vznášajúce sa nad krajinou sú unášané poryvmi vetra a nekonečným plynutím života. Poeticko lyrické variácie prezrádzajúbohatú predstavivosť a inšpiráciu najlepšímimenami českého a svetového surrealizmu. Zrzavý, Toyen, Šíma, Štýrskyrezonujúako spomienka na objavné výboje. Autorka ponúka zvláštne prepojenie ženy a krajiny. Metamorfózy a vzájomné prelínanie oboch motívovvytvárajú ojedinelé kompozície.Intenzívne očarenie oravskou krajinou preniesla priamo na plátno v snovom baladickom očarení. Krajina plná oblých kopcov atvarov sa postupne mení na postavu ženy a naopak. Ladné krivky, torzá tiel prechádzajú do kopčekov, kopco…
Obraz
Michal Studený - Tichý rebel

Výstava Michala Studeného v Galérii u anjela je poctou celoživotnej tvorbe autora. S pokorou a vytrvalosťou objavoval veľký svet umenia spôsobom sebe vlastným. Bez okázalých giest a veľkej publicity. Tvorbu, východiská , ale predovšetkým explozívny pocit a to nielen generačný definoval autor najlepšieslovami „ Som dieťa 60. rokov.“ Maliarska tvorba Michala Studeného je koncipovaná ako jednoduchý, koncentrovaný záznam jeho života. Nachádzanie a objavovanie istôt v obyčajných veciach, povýšených na zázrak.
Prináša archetyp domova, vystavuje rodný list sebe, svojej rodine a Slovensku. Kríž je symbolom lásky, pokory a viery ? Kostoly, kaplnky sú našimi duchovnými križovatkami, cintoríny miestami večného odpočinku ? Kostol a kríž , človek a jeho viera, ale aj základné morálne princípy a hodnoty. Jednoduché postuláty s absolútnym rozmerom. Architektúra každodenného života a smrti. Viera má duchovne aj vizuálne parametre či kvalitu.
Veľmi pravdivo a jasnozrivo v…
Obraz
MILINA ZIMKOVÁ a NORBERT KELECSÉNYI


Manželský a umelecký pár, kde vládne vzácna symbióza. To je dvojica vystavujúca výber z poslednej tvorby v Galérii u anjela. Každý z nich má svoj vlastný autentický svet, kde si navzájom nekonkurujú, ale podporujú sa a spoločne rastú. Panuje tu vzácna zhoda. To neznamená idyla, ale vzájomné pochopenie a synergia.Odveké puto a protiklad mužského a ženského princípu. Milina – vystavuje cyklus akrylov spolu s grafickými listami. Základnými motívmi sú očarenie prírodou, ľudovou slovesnosťou, starými mýtmi či rozprávkami. Poučenie zo študijných pobytov v Cité v Paríži, štúdia v Grécku, cesty po Európe od ďalekého severu po Moskvu. To všetko sa odráža v jej tvorbe. Tak ako z ľadovca vidíme len malú časť a zvyšok je ponorený pod hladinou, toľko impulzov a skúsenostíovplyvniloMilinu natrvalo. Otcov ateliér, maľby Vladimíra Kompánka, ktorému vytvorila celý cyklus Pocta Kompánkovi. Nemohlo to byť inak, odrazu vznikli Fašiangy doslova v novom šate. Zemité a prí…