Príspevky

Obraz
Michal Studený - Tichý rebel

Výstava Michala Studeného v Galérii u anjela je poctou celoživotnej tvorbe autora. S pokorou a vytrvalosťou objavoval veľký svet umenia spôsobom sebe vlastným. Bez okázalých giest a veľkej publicity. Tvorbu, východiská , ale predovšetkým explozívny pocit a to nielen generačný definoval autor najlepšieslovami „ Som dieťa 60. rokov.“ Maliarska tvorba Michala Studeného je koncipovaná ako jednoduchý, koncentrovaný záznam jeho života. Nachádzanie a objavovanie istôt v obyčajných veciach, povýšených na zázrak.
Prináša archetyp domova, vystavuje rodný list sebe, svojej rodine a Slovensku. Kríž je symbolom lásky, pokory a viery ? Kostoly, kaplnky sú našimi duchovnými križovatkami, cintoríny miestami večného odpočinku ? Kostol a kríž , človek a jeho viera, ale aj základné morálne princípy a hodnoty. Jednoduché postuláty s absolútnym rozmerom. Architektúra každodenného života a smrti. Viera má duchovne aj vizuálne parametre či kvalitu.
Veľmi pravdivo a jasnozrivo v…
Obraz
PETER POLLÁG - PETER a MAJSTER PAVOL
Výstava  realizovaná v Galérii mesta Levoča  je špecificky koncipovaná ako pocta rodnému mestu a Majstrovi Pavlovi.  Jeden z najlepších súčasných maliarov na Slovensku inšpirovaný  historickou postavou Majstra Pavla a históriou Spiša prináša aktuálny  umelecký odkaz. Prepojenie minulosti a súčasnosti v jedinečnom dotyku inšpirácie, v premyslenom maliarskom geste. Maliar, grafik, ilustrátor, tvorca mozaiky, vitráži  patrí k najúspešnejším umelcom svojej generácie. Za svoju tvorbu získal prestížne ocenenia, okrem iného cenu Martina Benku a Krištáľové krídlo. Majestátna levočská architektúra, renesančná radnica s arkádami, námestie, gotické pamiatky, honosný Thurzov dom, opevnenia, bašty a  oblúky stredovekých uličiek to všetko sa zapísalo vedome či nevedome do pamäte umelca. Dielo majstra Pavla bolo jedným z najhlbších zážitkov autorovho detstva.  Výdatný prameň , ktorý napájal maliarov cit pre skladbu farieb i pre rozmanité štruktúry . Tu môžeme hľada…
Obraz
PETER KĽÚČIK - HOBIT a RAJSKÁ ZÁHRADA
Výstava je koncipovaná ako výstavný projekt pre celú rodinu. Základ tvoria kompletné ilustrácie Hobita, ktoré najviac potešia deti. Olejomaľby a pestrý výber grafických listov je adresovaný predovšetkým dospelým. Úsmev a radosť však vyvolajú u každého diváka. IIustrácie Petra Kľúčika sa vždy riadia jeho osobitou filozofiou a bujnou fantáziou.  Pretože nikdy neboli vydané knižne, žijú si svojím vlastným životom. Inšpirované nesmrteľným a dobre známym príbehom Hobita. Sú emotívne, maľované s nespútanou fantáziou, definované jedinečným rukopisom autora. Úspornou farebnosťou sa odlišujú od výpravných anglosaských variant, záujmu aj bez zbytočnej monumentálnej okázalosti. Farebná škála rozohráva všetky varianty zelenej , tak typickej pre Petra Kľúčika. Vďaka čomu pôsobia viac prírodným dojmom. Čaro týchto ilustrácií spočíva v ich emocionalite. Čo má vyvolávať strach je strašné, na čom sa máme smiať je smiešne. Jednoducho emócie malieb dokonale korešpond…
Obraz
MABE – Druhá strana Vynikajúci figuralista, nekompromisný hľadač, pútavo konfrontuje seba aj nás s odvrátenou , druhou stranou človeka. Divák intenzívne vníma ich chvíľami až bolestivú pravdivosť, úprimnosť a hĺbku. Dokonalo hladké povrchy olejomalieb vyvolávajú zvedavé otázky, Ako to autor robí ? Figúry sú zbavené akýchkoľvek príkras. Očistené na dreň – prazáklad ľudského bytia. Obrazy autora, ktorý používa pseudonym MaBe sú z rodu tých, ktoré nás nútia zamýšľať sa. Doslova vyprázdni priestor, aby sa človek stal ústredným motívom. Pomyselným pevným bodom, vďaka ktorému môžeme hýbať svetom. Najdôležitejšie sú oči, pohľad plný smútku, očakávania, nádeje, otázok. Oči jeho postáv prenikavo hľadia ďalej ako za realitu všedných dní. Oči starých ľudí, ktoré už videli veľmi veľa a smiešne pochabosti, snaženia, pokusy a omyly tohto sveta ich už neprekvapia. Pozorujú svet, či nás. Upriamene sa pozerajú na diváka stoicky, s výrazom nekonečného pokoja. Pohľadom ľudí, ktorí vedia. Až si musíme klásť…
Obraz
PETER POLLÁG - VÝSTUP NA ZELENÉ PLESO
Galéria u anjela si najnovšou výstavou pripomína  15.výročie svojho vzniku.    S víziou  rozvíjať kultúru a umenie  kreatívnou výstavnou činnosťou, kvalitnými umeleckými projektami  nadviazať na bohatú históriu mesta Kežmarok a celého Spiša. Predstavujeme divákom výber z tvorby Petra Pollága . Nadväzujeme na  spoluprácu  a autorské  výstavne projekty  vo Vitebsku , v Minsku a vo  Varšave Maliar, grafik, ilustrátor, tvorca mozaiky, vitráži  patrí k najúspešnejším umelcom svojej generácie.  Je svetobežník, ale zároveň i  lokálpatriot, pre ktorého je každá krajina a každá doba nekonečným zdrojom inšpirácie. Jeho obrazy nás uvádzajú do labyrintu histórie, neznámych kultúr a rozmanitých náboženstiev, ale odkrývajú i zložitú  spleť príbehov dneška.   Autor ako oduševnelý rozprávač a maliar v jednej osobe pútavo stvárňuje príbehy moderného človeka obohatené historickými a mytologickými  paralelami. Výstup na Zelené pleso je skrytým odkazom  na historicky pr…
Obraz
PETER UCHNÁR - MAĽBA
Peter Uchnár – autor s detskými očami aj detskou dušou.  Obdarený Jemným humor, láskavým pohľadom na svet a intelektuálnym rozhľadom. Autor sa programovo venuje ilustrácií, grafike a tvorbe známok. Tentoraz zmenil žáner a zameral sa na voľnú tvorbu.  Výstava nesie názov Maľba, príznačne jednoducho a skromne. Rukopis autora má zvláštnu poetiku, kde sa snúbi tajomstvo a snovosť s úctou k textu aj čitateľovi. Diváka rýchlo presvedčí , že jeho najčastejšie sny sú o lietaní. Všetky doslova vycizelované figúry či postavičky neustále  víria v krúživých špirálach. Vibrujúci pohyb je ikonickou značkou tohto výtvarníka.  Niečo sa vznáša, poletuje, levituje, pripomína ľahký stav beztiaže.  Ak by obrazy mali zvuk, diela Petra Uchnára by zneli ako tiché rozjímanie, ponorenie sa do očistného ticha, kontemplácia. Vťahuje nás do sveta tajomných príbehov, číhajú tam na nás desy aj roztomilé čudá. Zvieratká, ktoré poľahky rozoznáme, ale aj tie zo sveta fantázie a vlastného autorovh…
Obraz
Ján Zoričák - Srdce kométy

Galéria u anjela pripranila pri príležitosti svojich 15 tych narodenín výnimočnú výstavu rodáka zo Ždiaru, svetoznámeho sklára Jána Zoričáka. Autor je originálny  výtvarník a umelecký sklár, sklársky velikán,  velikán európskeho ateliérového skla. To je len zopár titulov z tlače . Nositeľ najvyššieho Francúzskeho štátneho vyznamenania  Rytierského rádu za umenia a literatúru a rovnako  nositeľom  vysokého slovenského štátneho vyznamenania  Pribinovho kríža. Je bytostný solitér. Väčšina sklárov preferuje prácu v tímoch, svoje diela si nechávajú realizovať v sklárskych dielňach. Toto nie je prípad Jána Zoričáka. Celý proces realizuje vo vlastnej réžií, ako režisér  dohliada na každý detail, maličkosť. Píše scenár, dohliada na dramaturgiu, tvorí príbeh , vyberá si aktérov , vedie oko kamery a dáva signál na poslednú klapku, aby z jeho hoblín ako to sám nazýva, vzniklo niečo  mimoriadne. Všetko prejde jeho rukami ,  bedlivým okom pozoruje a bdie nad finálnym výsled…